Contact

Bestuursrecht

De verhouding tussen de overheid en de burger is geregeld in het bestuursrecht. Een bekend voor beeld is de omgevingsvergunning. In de omgevingsvergunning zijn veel van de oude, afzonderlijke vergunningen opgenomen. Het is de bedoeling dat de omgevingsvergunning meer overzicht en eenvoud aan de vergunningaanvrager geeft.