Contact

Voorwaarden

Bij het sluiten van nieuwe langlopende of complexe contracten is het raadzaam om een advocaat te raadplegen. Het is van belang om u te laten adviseren ten aanzien van de do’s en don’ts. Ook indien u algemene voorwaarden opstelt of wilt wijzigingen is het raadzaam om een advocaat te laten adviseren over de algemene voorwaarden.

Indien een geschil ontstaat over een contract of over algemene voorwaarden is het verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat in te schakelen. De advocaat kan dan zich inspannen om het geschil in onderling overleg op te lossen. Indien het tot een procedure komt, kan uw advocaat u bijstaan.